Eidskog aktiv

Behandlingstilbud

Fysioterapeuter

Samtlige fysioterapeuter tilbyr undersøkelse, individuell behandling, opptrening/rehabilitering og gruppetrening.

Eva Østad - har driftsavtale

Eva er utdannet mensendieck fysioterapeut. 

Tlf: 48 07 05 50
E-post: evafysio@icloud.com

Hilde Sand - har driftsavtale

Hilde tilbyr også artroseskole

Tlf: 99 64 30 33
E-post: leirsand@hotmail.com

Hanne Marit Paulsrud

Hanne Marit har ansvar for senterets ryggskole. Jobber 20% helprivat og er på senteret hver tirsdag​

Tlf: 97 97 46 66
E-post: hannemarit95@live.no

Naprapat

Naprapati er en manuell behandlingsform som gjennom helhetstenkning og behandling av muskler og ledd forsøker å finne årsaker til smerter og korrigere disse.

Albert Leirvik

Tlf: 92 83 74 50
E-post: albleir@me.com